Day: November 17, 2022

กล้องวงจรปิด HD – ความช่วยเหลือหรือความรำคาญ?กล้องวงจรปิด HD – ความช่วยเหลือหรือความรำคาญ?

ระบบกล้องวงจรปิดหรือโทรทัศน์วงจรปิดใช้กล้องที่ติดตั้งซึ่งช่วยให้เจ้าของบ้านและธุรกิจสามารถปกป้องทรัพย์สินของตนจากอาชญากรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยจากอาชญากรเนื่องจากความล้มเหลวของกล้องและเนื่องจากคุณภาพของกล้องวงจรปิดที่พวกเขาใช้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการคิดค้นกล้องรักษาความปลอดภัย CCTV https://cctvokami.com/ ระดับไฮเอนด์มากมาย เจ้าของบ้านและธุรกิจจะไม่มีปัญหาเช่นนี้อีกต่อไป นั่นคือหากพวกเขาใช้กล้องวงจรปิด HD CCTV กล้องวงจรปิด HD เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของมนุษย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบ้านและธุรกิจและเพื่อจับอาชญากรได้อย่างง่ายดาย กล้องเหล่านี้มีความละเอียดสูง ซึ่งหมายความว่ามีคุณภาพดีขึ้นและภาพที่ชัดเจนขึ้น สำหรับผู้ที่ใช้กล้องมาตรฐาน ด้านล่างนี้คือคุณลักษณะบางอย่างของระบบกล้อง HD CCTV ที่อาจทำให้คุณต้องการกล้องประเภทนี้แทน ภาพที่ดีกว่า เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ กล้องวงจรปิด HD ได้รับการออกแบบมาให้สามารถจับภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้นและบันทึกภาพวิดีโอที่มีคุณภาพสูงขึ้น เซนเซอร์ภาพที่กล้องเหล่านี้มีให้มุมมองภาพที่กว้างกว่าในขณะที่ให้ความละเอียดเมกะพิกเซลที่สูงกว่า แม้จะมีภาพถ่ายและวิดีโอที่กว้างกว่า แต่ก็ยังมีพิกเซลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่ถ่ายด้วยกล้องอะนาล็อกมาตรฐาน และเนื่องจากให้คุณภาพที่ดีกว่า